1 A ! Ông ta nói dân tộc tày

thcíi thế đã đôi thay. 1 A ! Ông ta nói.

Tói rất dân tộc tày mừng cho óng dân tộc tày . Ông ta kẹp một miêng thịt bò vào giữa một lát bánh mì nho.

ông ta vừa làm lây một chiếc xảnguych – biptek thô. I Tôi rất mừng cho óng I ông ta nói tiêp.

Một người Pháp mà có bao nhiêu khả năng về tiéng Anh. những bằng cấp Oxforđ danh giá. và thành phô~~ rất đẹp. old stylem. Tôi muốn gào lên như một đứa trẻ con. Tôi không làm dáng nữa, thê là dan toc khmer mất hêt dan toc khmer . tôi đã mời không hắn ta. Tôi làm theo hắn. dùng đồ tráng miệng như hắn: món saclổt Ị sôcôla. Chịếc thìa của Roy chạm vào đĩa leng keng.

Hắn nâng cốc lên chúc tôi mav mắn. Nước Mỹ lùi xa theo tốc độc ầm thanh. Một tiếng rưỡi đồng hồ, kê cả gio uống càphê, và tôi sắp sửa lại chìm mình vào bóng tối cuộc sôns hàng ngàv. Nhíĩng dân tộc thái tấm bàng Oxford của dân tộc thái anh rất quý.

nhưng mà.

Leave a Comment