Các cuộc tranh luận và bất đồng trong các tôn giáo đánh bài online

Các cuộc tranh luận và bất đồng trong các tôn giáo truyền thống, cũng như danh bai online sự gia tăng liên tục trong những con số của trường phái, thấy các mô hình truyền thống  danh bai online của đức tin đang sụp đổ trước mắt chúng ta. Thời gian mà một cơ quan tôn giáo có thể phát hành một nghị định và mong đợi nó được tuân theo mà không thắc mắc là đi qua. Nó có thể làm việc khi nhà thờ có một cái thòng lọng vào việc truy cập của các thành viên để thông tin, nhưng họ đã bị mất quyền lực, nhiều đến sự thất vọng của họ.

danh bai online

Thay vào đó, nhiều người đang chiếm tâm trí riêng của họ ngoài truyền thống và uy quyền. Chúng ta đang ngày càng không sợ phải suy ngh