THẾ NÀO LÀ THẦN ĐỔNG? bộ lưu điện

 Bộ lưu điện Nhà toán học nước Mỹ, người sáng lập của “Khống chế luận” cho rằng: “Gọi là thần đổng hoặc nhi đồng thiên tài là chỉ một cháu bé ở trong độ tuổi bình... Read more →
1 2 3 4 5