Đạo đức không có thành tích Đức ch play

CH play Với một lời bào chữa say mê, một trung sĩ nữ trong Bundeswehr, làm cho Internet một sự khuấy động: Các cuộc tấn công vào phụ nữ trong đêm giao thừa Cologne năm mới, cô nói, có không phải... Read more →

Ủy ban phải lập đề xuất mới ch play

Ch play Các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu về ngân sách cho năm 2013 ban đầu thất bại. Các nghị sĩ cho biết vào chiều thứ Ba từ sự tham gia của họ trong một... Read more →